טיפול בהוצאת תעודות גמר – טופס 5 האם אני זקוק לו?

כבר בראשיתו של פרוייקט הבניה, היזמים, הקבלנים, הרוכשים וכן הבנקים המלווים את הפרוייקט, משתוקקים לדבר אחד, למסור את הדירות לדיירים, הכרזה על סיומו של הפרוייקט ומסירת/קבלת המפתחות ואיכלוס המבנה, תעשה לאחר קבלת טופס 4 ותעודת הגמר.  ככל שמתקדמים בשלבי הבניה, כך גם נדרשים להמציא אישורים רבים ממעבדות מוסמכות, מהנדסים, אדריכל, מודד וכן הקבלן אשר בדקו…