אישור לפיצול דירה- מה חשוב לדעת?

לא מעט בעלי דירות מגיעים לתובנה כי בבעלותם נכס שהינו השקעה שיכולה להניב תשואה מרבית. אם עד כה הם היו משכירים את נכס ההשקעה שלהם לשוכר אחד, הרי שכיום המגמה מעט שונה ומאתגרת: חלוקת הדירה למספר דירות, כשהמוטיבציה הנה: הנאה מדמי שכירות גבוהים יותר ובכך הגדלת ההכנסה הפאסיבית. נשאלת השאלה, אפוא,האם ואיך משיגים אישור לפיצול…

היתר לשימוש חורג - מתי הגשת הבקשה רלוונטית?

היתר לשימוש חורג – מתי הגשת הבקשה רלוונטית?

בישראל, לכל קרקע, בניין או מגרש קיים ייעוד שימוש המוגדר בחוק. כל שימוש שחורג מהמוגדר בחוק, בהיתר הבניה או מהתב"ע (תכנית בינוי עיר), נחשב לשימוש חורג שהינו עבירה פלילית על חוק התכנון והבנייה. עם זאת, קיים ציבור לא קטן של אזרחים בישראל שבוחרים "לקחת את החוק לידיים",  בכך שהנם מתעלמים לחלוטין מתכניות בניין העיר, תוכנן וההיתר…