כיצד ניתן להכשיר חריגות בנייה בדיעבד?

מרבית מחריגות בנייה הינן, למעשה, תוספות ושינויים לבניינים הנעשים ללא קבלת היתר בנייה מהרשות המקומית ,או שימוש בניגוד להיתר הניתן לבניין. ברוב המקרים חריגות הבנייה נעשות בידיעה, לעיתים תוך כדי בנייה, כמו חריגות מקווי הבניין ולעיתים מגבולות המגרש, חריגות אשר נחשבות לחמורות ביותר. רבים חושבים, כי במידה ויסגרו חלל בבית או יוסיפו גלריה להגדלת הדירה…